Informatiebulletin 27

Infobulletin 27

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Opbrengsten 2019

  • Inzien actuele productie

 

Opbrengsten 2019

Jan Janssen heeft de opbrengsten in weer op een rijtje gezet:

1e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

1

4.270

4.216

3.754

3.748

3.997

2

9.010

5.122

11.767

9.408

8.826

3

14.795

15.903

14.735

12.426

14.464

28.075

25.241

30.256

25.582

27.287

2e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

4

21.844

19.690

19.503

23.894

21.232

5

25.926

25.667

28.381

23.672

25.911

6

22.627

24.223

24.127

24.114

23.772

70.397

69.580

72.011

71.680

70.915

3e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

7

24.256

23.581

31.679

23.307

25.705

8

22.801

20.892

21.566

22.828

22.021

9

19.449

15.557

18.634

15.782

17.355

66.506

60.030

71.879

61.917

65.081

4e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

10

10.744

9.470

13.271

9.440

10.731

11

5.332

4.956

6.133

5.533

5.488

12

3.653

1.932

2.792

3.675

3.013

19.729

16.358

22.196

18.648

19.232

Totaal MWh

184.707

171.209

196.342

177.827

182.515

Onderhoud installatie

Het is inmiddels wel bekend dat de omgang met Enersolar, de leverancier van de installatie, moeizaam verloopt.

Zoals in het vorige bulletin reeds gemeld gaat Lagerweij Technisch Advies en Ontwikkeling (TAO) het onderhoud aan onze installatie uitvoeren en hiervoor heeft ZECK inmiddels een onderhoudscontract afgesloten.

Er is weliswaar een overeenkomst voor onderhoud en rapportage van onze installatie door Enersolar. Deze wordt echter niet nageleefd door hen. Concrete ervaringen in het verleden, met advocaten en Enersolar, leren dat juridische stappen veel geld kosten maar niets opleveren. Tijdens de ALV heeft het bestuur de optie al genoemd om een andere partij in de arm te nemen. Het nieuwe onderhoudscontract is nagenoeg hetzelfde qua inhoud en kosten. Garantieaanspraken blijken door ABB (fabrikant van de omvormers) ook buiten Enersolar om gehonoreerd te worden. Door afweging van kosten en baten meent het bestuur dat het het beste voor ZECK is om Enersolar op een zijspoor te zetten. Het bestuur zal Enersolar wel aansprakelijk stellen voor de extra kosten, maar dit niet in rechte af proberen te dwingen.

Inzien actuele productie

Ook op de storing bij het inzien van actuele productiegegevens op Solarlog wordt niet gereageerd door Enersolar.

Op advies van Lagerweij TAO is de monitoring van Solarlog vervangen door monitoring van ABB zelf. ABB is de fabrikant van de door ZECK gebruikte omvormers.

Hiermee zijn dezelfde productiegegevens in te zien, maar is een nauwkeurige monitor mogelijk dan via Solarlog. Doordat er méér op afstand kan worden uitgelezen scheelt dit in fysieke bezoeken aan de centrale, en daarmee ook kosten.

Op de website onder “actuele productie” kunt u de nieuwe monitoring inzien.

De optie om historische gegevens te importeren wordt nog onderzocht.

 

Het bestuur van Coöperatie ZECK wenst u allen een voorspoedig en zonnig 2020 toe!