Maandelijks archief: oktober 2017

Informatiebulletin 20

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Opvolger penningmeester
  • Fiscale informatie
  • Opbrengsten 3e kwartaal 2017

Opvolger penningmeester gevonden

Zoals meegedeeld in de laatste ALV, heeft onze penningmeester Albert Heringa aangegeven graag in het bestuur te blijven, maar dat hij zijn rol als penningmeester graag wil overdragen.

De oproep uit het vorige infobulletin heeft resultaat gehad!

Ons ZECK-lid Egbert Hoving wil ons bestuur komen versterken en de rol van penningmeester op zich nemen. Het bestuur heeft nader kennisgemaakt en is overtuigd een goed opvolger voor Albert gevonden te hebben.

Hopelijk kunnen we dit bij de eerstkomende ALV formaliseren. Tot die tijd wordt Egbert al bij het bestuurlijk reilen en zeilen betrokken.

 

Fiscale informatie voor leden

In de laatste ALV is afgesproken dat het bestuur uitzoekt hoe de investering in ZECK fiscaal behandeld moet worden.

In dit bulletin ontvangt u algemene informatie over de fiscale aspecten van de investering in de zonne-energiecentrale van Coöperatie ZECK. Deze informatie geldt voor in Nederland wonende particulieren die onder het Nederlandse belastingrecht vallen.

In alle andere gevallen adviseert het bestuur u om een belastingadviseur te raadplegen.

ZECK geeft geen informatie over de individuele deelname door aan de Belastingdienst. Daarom komt de deelname ook niet automatisch beschikbaar in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

De deelnemer dient zelf de investering in ZECK als belegging in box 3 op te geven.

De waarde van de investering is het aandeel in het Eigen Vermogen van ZECK op peildatum 1 januari van elk jaar.

Deze waarde per deelnemer wordt berekend door het totaal Eigen Vermogen te delen door het totaalaantal zonnepanelen, en te vermenigvuldigen met het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft ingeschreven.

Datum Peildatum Box 3 Eigen Vermogen Eigen Vermogen per paneel
31-12-2015 01-01-2016 € 188218 € 261,41
31-12-2016 01-01-2017 € 160.076 € 222,33

Voorbeeld:

Een deelnemer met 10 panelen heeft op peildatum 01-01-2017 een belegging van 10 x 222,33 = 2223,30 euro in box 3 voor wat betreft de deelname in Coöperatie ZECK.

 

Opbrengsten 3e kwartaal 2017

Jan Jansen heeft de productie wederom in de gaten gehouden en heeft de volgende gegevens verzameld:

maand 2016 2017
7 24256 MWH 23581 MWh
8 22801 MWH 20892 MWh
9 19449 MWh 15557 MWh
Totaal 66.506 MWH 60.030 MWh

Het 3e kwartaal 2017 is de opbrengst 9,74% minder dan 3e kwartaal 2016
De beste en slechtste dagen van de maand.

  1.   17e  1200 kWh   29e  368 kWh
  2.      7e 1044 kWh   17e  224 kWh
  3.      4e    858 kWh    8e  114 kWh

 

Totale opbrengst na 9 maanden 2016 is  164.978 MWh

Totale opbrengst na 9 maanden 2017 is  154.855 MWh

Totaal 6,14% minder vergeleken met  vorig jaar in deze periode.