Maandelijks archief: mei 2018

Informatiebulletin 23

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Algemene Ledenvergadering 2018
  • Spijtoptantenregistratie
  • Opbrengsten kwartaal 1 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

11 april 2018 is de jaarlijkse ALV gehouden, met in totaal 13 leden.

In de bij dit infobulletin meegestuurde bijlagen treft u aan:

  • De gegeven presentatie
  • De notulen

Voor de op de ALV aanwezigen geldt: als er opmerkingen zijn op de notulen dan verneemt het bestuur dit graag voor 1 juli 2018 op: bestuur@coopzeck.nl

 

Spijtoptantenregistratie

Er hebben zich inmiddels personen gemeld bij het bestuur, die graag alsnog deel willen nemen aan ZECK.

Om hier zuiver mee om te gaan is besloten dit proces te formaliseren. Niet-leden kunnen zich aanmelden als spijtoptant. bestaande leden kunnen opgeven als ze geïnteresseerd zijn om hun aandeel uit te breiden.

Op dit moment zijn er geen concrete mogelijkheden om deel te nemen. Deelname aan ZECK is een nuttige investering met een mooi rendement, dus de kans is aanzienlijk dat er nooit een mogelijkheid komt…

Het is niet mogelijk nu al de kosten van deelname vast te stellen. Dit hangt o.a. af van de investering en de reeds genoten opbrengsten.

Ook is er nog geen beslissing genomen hoe het toewijzingsbeleid zal zijn.

Registratie kan door aanmelding via dit formulier.

 

Opbrengsten kwartaal 1 2018

Ons lid Jan Jansen heeft voor ons de opbrengsten samengevat:

1e kwartaal 2018 is 16.60% hoger dan 1e kwartaal 2017.

maand 2017 2018
1 4.216 3.759
2 5.122 11.770
3 15.903 14.739
Totaal 25.241 MWh 30.268 MWh

 

De beste en slechtste dagen van de maand wat opbrengst betreft.

maand dag dag
1. 30e 330 kWh 12e 28 kWh
2. 25e 752 kWh 15e 79 kWh
3. 19e 959 kWh 16e 124 kWh