Maandelijks archief: juli 2017

Informatiebulletin 19

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:
Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017
Vacature Penningmeester
Opbrengsten 1e half jaar 2017

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017

Samen met dit infobulletin ontvangt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van ZECK die 10 mei jl. is gehouden.

Mocht u daar onjuistheden in aantreffen dan vernemen we dat graag op secretariaat@coopzeck.nl.

 

Vacature penningmeester

Op de laatste Algemene Ledenvergadering heeft onze penningmeester, Albert Heringa, aangegeven zijn rol als penningmeester te willen neerleggen.

Uiteraard is de invulling van deze rol van essentieel belang voor het functioneren van onze coöperatie. Omdat onze bedrijfsvoering vrij eenvoudig is, zijn complexiteit en hoeveelheid werk redelijk beperkt.

De voornaamste activiteiten zijn:

  • Het doen van enkele betalingen, eenmaal per jaar ook aan alle leden;
  • Bijhouden van inkomsten en uitgaven in een nader te bepalen softwarepakket;
  • 4 keer per jaar aangifte omzetbelasting;
  • Bijwonen bestuursvergaderingen (wanneer nodig, ca. 4 keer per jaar).

Kennis van boekhouden kan handig zijn. Maar is zeker geen vereiste. Voor complexere activiteiten als het opstellen van een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting kan professionele ondersteuning worden ingeschakeld.

Als u, of iemand uit uw omgeving, mee wil draaien in ons vrijwilligersbestuur als penningmeesterlaat het ons weten! Uiteraard kunt u ook eerst meer informatie over deze rol vragen.

 

Opbrengsten 1e half jaar 2017
Op de Algemene Ledenvergadering is gevraagd om bij het infobulletin ook de recente opbrengsten te publiceren.
Ons lid Jan Jan​s​sen helpt ons met het monitoren van de productie. Hij heeft de opbrengsten van de 1e helft van 2017 op een rij gezet. Ter vergelijking zijn ook de opbrengsten uit dezelfde maand van 2016 opgenomen. 

maand 2016 2017  
1 4.270 MWh 4.216 MWh
2 9.010 MWh 5.122 MWh
3 14.795 MWh 15.903 MWh
4 21.844 MWh 19.690 MWh
5 25.926 MWh 25.667 MWh
6 22.627 MWh 24.223 MWh +
  98.472 MWh 94.821 MWh

 Zoals bekend zijn er in de eerste maanden van 2016 problemen geweest met één omvormer. Om toch te kunnen vergelijken zijn de opbrengsten van die maanden gecorrigeerd. De getoonde waarden van de eerste maanden van 2016 zijn dus niet de werkelijke opbrengsten.

 Het bestuur van ZECK wenst u een zonnige zomervakantie!