Maandelijks archief: augustus 2015

Informatiebulletin 9

Het bestuur van ZECK is bezig met de laatste loodjes van de voorbereidingen voor de bouw van de zonne-energie centrale.

In dit infobulletin geven we een overzicht van de laatste stand van zaken en voorbereidingen voor de bouw.

De start datum voor de realisatie van de zonne-energie centrale komt steeds dichterbij!:

  • Alle 720 zonnepanelen zijn ondergebracht. Dit beschouwen we als uitstekend nieuws. Ook Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) zelf is deelnemer, wat het bestuur als blijk van betrokkenheid zeer kan waarderen.
  • Liander, de leverancier voor de stroomaansluiting, is gecontracteerd. Helaas is het oplevermoment later dan gehoopt, want deze is vooralsnog gepland op 4 november a.s.. Het bestuur is bezig om Liander over te halen om dit moment te vervroegen. We houden u op de hoogte van onze vorderingen.
  • Wij zijn akkoord met de offerte van Enersolar, de leverancier van de apparatuur voor de centrale.
  • Met SBNK hebben we definitief overeenstemming bereikt over de huurovereenkomst voor het huren van het dak.
  • We zijn bezig met de laatste puntjes op de “i” voor wat betreft de verzekeringen rondom de zonne-energiecentrale.

Het bestuur heeft de getekende ledenovereenkomsten binnen gekregen, van alle leden. ZECK heeft nu 59 leden.

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief stond, dient u als lid rekening houden met het feit dat in september de tweede helft van uw investeringsbedrag gestort moet worden. Zodra dit aan de orde is, zullen wij een herinneringsmail sturen.

Het bestuur popelt om samen met u een “officiële” feestelijke start te houden met daarbij hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente Ede, de Provincie, SBNK, de leveranciers en de pers. De datum en uitnodiging hiervoor volgen nog.

Deze nieuwsbrief is de laatste brief die naar alle oorspronkelijk geïnteresseerden gaat. Vanaf nu zullen de nieuwsbrieven alleen nog naar de leden van ZECK worden gestuurd.

 

Informatiebulletin 8

Hoera, het is zo ver, we gaan de zonne-energie centrale realiseren!

Het bestuur van ZECK is opgetogen om u dit te laten weten.

Aan alle minimum voorwaarden, die de ALV aan het bestuur heeft gesteld, is nu voldaan:

  • Er zijn ten minste 50 deelnemers zoals de subsidievoorwaarden van Gelderland vereisen:  ZECK heeft daarmee voldoende leden, namelijk 56 personen
  • Ten minste 80 % van de panelen zijn gecontracteerd:  ZECK heeft daarmee voldoende panelen gecontracteerd namelijk 666 stuks
  • De vereiste helft van het investeringsbedrag is gestort.

Bovendien zijn er nog verschillende belangstellenden die in de “pijplijn” zitten.

We kunnen nu dus de (technische) voorbereidingen treffen tot het gunnen van de opdrachten. Na de laatste afrondingen verwachten we de opdrachten uiterlijk begin september de deur uit te kunnen laten gaan à dat is al over een paar weken!

 

Leden dienen dus rekening houden met het feit dat begin september de tweede helft van hun investeringsbedrag gestort moet worden.

Nb.

De huidige leden die nog extra panelen willen hebben, kunnen dit –eenvoudig- via een mailtje aan het secretariaat laten weten: secretariaat@coopZECK.nl.