Maandelijks archief: juli 2019

Informatiebulletin 26

Infobulletin 26

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Opbrengsten 1e kwartaal 2019
  • Onderhoud installatie
  • Problemen rapportage Solarlog

 

Opbrengsten 1e kwartaal 2019

Jan Janssen heeft de opbrengsten weer op een rijtje gezet:

1e kwartaal 2016 2017 2018 2019 gemiddeld
1 4.270 4.216 3.754 3.748 3.997
2 9.010 5.122 11.767 9.408 8.826
3 14.795 15.903 14.735 12.426 14.464
Totaal MWh 28.075 25.241 30.256 25.822 27.287
2e kwartaal 2016 2017 2018 2019 gemiddeld
4 21.844 19.690 19.503 23.894 21.232
5 25.926 25.667 28.381 23.672 25.911
6 22.627 24.223 24.127 24.114 23.772
Totaal MWh 70.397 69.580 72.011 71.680 70.915
Hoogste waarde Laagste waarde

De opbrengst is het eerste half jaar ongeveer 4.7% lager dan vorig jaar.

Vergeleken met 2017 is de opbrengst 2.7% meer.

Onderhoud installatie

Het is inmiddels wel bekend dat de omgang met Enersolar, de leverancier van de installatie, moeizaam verloopt.

Er is een overeenkomst voor onderhoud en rapportage van onze installatie door Enersolar. Deze wordt echter niet nageleefd door hen.

Tijdens de ALV was het bestuur nog in afwachting van een reactie op een verstuurde ingebrekestelling. Bij uitblijven daarvan zouden de opties worden bekeken om het onderhoud door een derde partij te laten uitvoeren. Ons lid Bert Lagerweij is professioneel als installateur betrokken geweest bij de aanleg van onze installatie en ook het eerste onderhoud. Hij is bereid om contact op te nemen met fabrikant ABB en ook om onderhoud uit te voeren zonder Enersolar als tussenpartij.

Inmiddels is dit onderhoud uitgevoerd. Ook fabrikant ABB heeft wat printplaten vervangen en alle omvormers voorzien van een software-upgrade.

Hiermee zijn nog niet alle problemen opgelost helaas. Daar wordt nog aan gewerkt en is verder contact met ABB  over.

Problemen rapportage Solarlog

De omvormers rapporteren aan Solarlog, die de mooie grafieken maakt voor de rapportage op onze website en de monitor bij de tennisvereniging. Mogelijk door de software-upgrade, moeten de logingegevens voor Solarlog opnieuw worden ingevoerd. Daardoor kan nu niet volledig gerapporteerd worden en ontbreken er gegevens op Solarlog. De logingegevens zijn bekend bij Enersolar, maar zijn nog niet door Enersolar verstrekt. Helaas blijven de opbrengstgegevens op de website daardoor onbruikbaar.

Gelukkig geeft Jan Jansen ons een kwartaaloverzicht, gebaseerd op de werkelijke opbrengsten. Hiermee moeten we het doen tot we een blijvende oplossing hebben gevonden.

Als na de zomervakantie Solarlog nog niet naar tevredenheid werkt, zal het bestuur zich beraden over alternatieven.

 

Het bestuur van Cöoperatie ZECK wenst u allen (en onszelf) een fijne en zonnig zomer toe!