Maandelijks archief: oktober 2014

Informatiebulletin 4

Infobulletin #4: Project Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud

Bennekom, 18 oktober 2014

Samenvatting

De 1e Algemene Ledenvergadering van Coöperatie ZECK zal waarschijnlijk pas in januari 2015 kunnen worden gehouden. Het installeren van onze zonnepanelen op het dak van Tennishal Keltenwoud kan dan op z’n vroegst eind februari starten. Hierna meer details.

Algemene mededelingen

Het Bestuur van Coöperatie ZECK en het projectteam van Coöperatie ValleiEnergie hebben de afgelopen twee maanden druk gerekend aan het terugverdienmodel voor de individuele leden.
De belangrijkste uitdagingen hierbij zijn een goed rendement en een vrije keuze van energieleverancier voor de leden van ZECK. Dat blijkt een flinke kluif en is de belangrijkste reden dat een en ander langer duurt.

Stand van zaken

  1. Het terugverdienmodel ZECK houdt nu rekening met een exploitatieduur van 11 (tot  maximaal 20 jaar), met bijbehorende restwaarde van onze zonne-energiecentrale.
  2. Het Bestuur van ZECK verwacht de komende weken overeenstemming te bereiken met Stichting Beheer Nieuw-Keltenwoud (SBNK), de eigenaar van de tennishal (en dus het dak), over de huurovereenkomst + opstalrecht voor ZECK en de jaarlijkse vergoeding.
  3. Na deze voorlopige overeenstemming met SBNK moet dit daarna misschien nog worden voorgelegd aan een extra Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Keltenwoud. Pas daarna kan onze 1e Algemene Ledenvergadering van Coöperatie ZECK worden uitgeschreven en de Ledenovereenkomst worden toegestuurd. Met het oog op de feestmaand december zal deze 1e ALV dan mogelijk pas in januari 2015 worden gehouden.
  4. Zoals het er nu naar uitziet zal door prijscorrecties het uiteindelijke Inleggeld per zonnepaneel voor een Lid van Coöperatie ZECK maximaal € 250 bedragen.
  5. De beoogde partner voor de verkoop van de groene stroom uit onze zonne-energiecentrale is Coöperatie DE Unie. Dat is een nationale, groene energie-onderneming zonder winstoogmerk die alleen energie levert aan individuele energieklanten via middelgrote energiecoöperaties zoals Coöperatie ValleiEnergie. Reden voor deze koers is het behoud van vrije keuze van energieleverancier voor alle leden van Coöperatie ZECK, en met een gunstige prijsafspraak voor de eerste 3 jaar voor de opgewekte elektriciteit uit onze zonne-energiecentrale.
  6. Primeur! Kijk de komendedagen naar de dan actuele lijst veel gestelde vragen (FAQ), te zien op de eigen website van Coöperatie ZECK: www.coopzeck.nl. Onze website is in ‘aanbouw’.