Maandelijks archief: april 2019

Informatiebulletin 25

Infobulletin 25

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Algemene Ledenvergadering 2019
  • Aangifte Inkomstenbelasting 2018
  • Opbrengsten 2018/19

 

Algemene Ledenvergadering 2019

Op 10 april 2019 is de jaarlijkse ALV gehouden. De opkomst was 19 leden. De aftredende bestuursleden van het eerste uur, Martijn Gesink (voorzitter), Albert Heringa (algemeen bestuurslid) en Titus van Houwelingen (secretaris), zijn herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Binnenkort ontvangt u de notulen van deze ALV.

Aangifte inkomstenbelasting

Het aandeel in het eigen vermogen van ZECK is fiscaal belast als inkomsten op vermogen in box 3.

Het is niet voor iedereen duidelijk wat er precies moet worden opgegeven. De peildatum voor de aangifte Inkomstenbelasting 2018 is 1-1-2018. Hiervoor is de waarde te gebruiken van het eigen vermogen op 31-12-2017, zoals genoemd in de goedgekeurde jaarrekening 2017,die u voor de ALV van 2018 heeft ontvangen.

De op te geven waarde per paneel is EUR 207,80 per paneel.

Voorbeeld: Een lid met een aandeel van 10 panelen dient 2078 euro op te geven.

Opbrengsten

Ons lid Jan Jansen is ook in 2019 bereid voor ons de opbrengsten inzichtelijk te maken. Hierbij de opbrengsten van het eerste kwartaal 2019.

1e kwartaal 2016 2017 2018 2019
1 4.270 4.216 3.754 3.748
2 9.010 5.122 11.767 9.408
3 14.795 15.903 14.735 12.426
Totaal MWh 28.075 25.241 30.256 25.822