Maandelijks archief: mei 2014

Informatiebulletin 1

Infobulletin 1: Zonne-Energiecentrale Keltenwoud (project ZEcK)

Bennekom, 10 mei 2014
Basis informatie

Deze vindt u in de volgende presentaties/documenten die ook worden geplaatst op onze websites: www.valleienergie.nl en www.keltenwoud.nl/zonnepanelen

 • Coöperatie ValleiEnergie presenteert zich op 17 april 2014 (document 1)
 • Achtergrondinformatie Project ZEcK (document 2)
 • Regelgeving inzake Collectieve Zonne-Energiecentrale (document 3)
 • FAQ: Lijst van de meest gestelde vragen met de antwoorden (document 4)

Wat is de stand van zaken op dit moment?

 1. Na de eerste gezamenlijke informatieavond op 17 april 2014, hebben zich inmiddels 60 potentiële deelnemers gemeld voor deelname aan dit project ZEcK met “1000 zonnepanelen op andermans dak”.
 2. De 4e Algemene Leden Vergadering van Coöperatie ValleiEnergie U.A. heeft op 29 april besloten een aparte project-Coöperatie onder werknaam ZEcK op te richten.
 3. Coöperatie ValleiEnergie heeft de standaard statuten voor een project-Coöperatie besproken met de notaris, met een kostenopgave voor de notariële oprichting.
 4. Begin mei heeft Coöperatie ValleiEnergie de maximale projectsubsidie van € 50.000 aangevraagd bij de provincie Gelderland, waarover binnen 13 weken een besluit valt.
 5. Met Netbeheerder Liander is uitgebreid overlegd over de kosten van de verplichte aparte aansluiting op het elektriciteitsnet. Met de constructeur over de dakbelasting.
 6. Vier lokale zonnepanelen leveranciers leveren in mei hun prijsaanbiedingen in.

Hoe nu verder?

 1. Vooruitlopend op de oprichting opent Coöperatie ValleiEnergie een aparte bankrekening bij de Triodosbank voor deze project-Coöperatie ZEcK, zodat alle inkomsten en uitgaven gescheiden blijven van haar normale activiteiten.
 2. Er wordt overlegd met de Belastingdienst zodat wordt voldaan aan de voorwaarden om gedurende 10 jaar de ZEcK-leden individueel een korting van 7,5 eurocent/kWh (te verhogen met BTW) op de energiebelasting kunnen ontvangen.
 3. Alle te maken kosten worden tot eind mei nauwkeurig in kaart gebracht, waarna in juni een definitief financieel overzicht voor de deelnemers wordt opgesteld.
 4. Gedurende de gehele maand mei 2014 kunnen particulieren/huishoudens zich met te downloaden formulier nog aanmelden voor deelname aan het project.
 5. Op dinsdag 27 mei is er een 2e informatieavond waarop potentiële deelnemers zich (nogmaals) kunnen laten voorlichten, en zich daarna kunnen aanmelden voor deelname als voorlopig lid van de project-Coöperatie ZEcK.
 6. Begin juli vindt een 3e informatieavond plaats waarop serieuze deelnemers zich definitief kunnen opgeven en een bindende verplichting aangaan met project-Coöperatie ZEcK.

U bent op 27 mei/20.00h van harte welkom in Clubhuis Keltenwoud op de 2e infoavond. Projectcommissie ZEcK